Oferta
Prostowanie skrzydeł okiennych
prostowanie ram okiennych

Prostowania skrzydeł okiennych, drzwiowych oraz słupków PVC jest metodą, którą wykonuje się za pomocą specjalistycznej grzałki. W praktyce jest to metoda profesjonalna, ponieważ nie wymaga demontażu okna. Na skrzydło ustawione w pozycji otwartej lub uchylonej, umieszcza się listwę elektryczną oraz ściski. Proces prostowania profilu trwa około 40 minut.

Odkształcania profili okiennych

Stale rosnące wymagania dotyczące ochrony cieplnej mogą zostać spełnione jedynie dzięki zmianie w przekroju profilu, które z jednej strony niosą ze sobą wysokie wartości izolacyjne, z drugiej zaś strony wymagają szczególnych czynności przy produkcji okien i drzwi.

Podwyższone pobieranie ciepła prowadzi w przypadku profili o wysokiej izolacji cieplnej do dużej różnicy temperatur w przekroju profilu, którą trzeba uwzględnić przy projektowaniu okien i drzwi oraz przy obróbce profili z tworzyw sztucznych. Mimo to nie da się uniknąć nieznacznych odkształceń powstałych w wyniku różnic temperatur.

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku drzwi balkonowych o standardowych wymiarach (wys. 220cm) trwałe odkształcenie do wartości 4,5 mm nie ma negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie. Powodem trwałych odkształceń jest wcześniejsze nagrzanie w okresie letnim.

Wygrzewanie odkształconych elementów jest rozwiązaniem przywracającym funkcjonalność okna.