Firma
Gwarancja

Jesteśmy często pytani o szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego naszych produktów. Na tej stronie postaramy się zamieścić odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące realizacji gwarancji.

pdf Deklaracja właściwości użytkowych
pdf Deklaracja zgodności
pdf Deklaracja zgodności Morad
pdf Karta gwarancyjna